O nás

Občianske združenie Why Not? vzniklo ako spôsob, ktorým dodať neformálnej dobrovoľníckej iniciatíve Zelená hliadka formalizovanú strechu nad hlavou. Neformálnosť Hliadky so sebou priniesla mnoho výhod najmä z pohľadu možností verejnosti zapojiť sa do činnosti Zelenej hliadky. Zároveň nám tento spôsob fungovania výrazne komplikoval spoluprácu s verejnými inštitúciami a súkromnými spoločnosťami. Obe vyžadujú formalizovanú štátom uznávanú právnu subjektivitu v prípade oficiálnej spolupráce či poskytnutiu finančnej pomoci.

Skutočný zlom v našom neformálnom uvažovaní však nastal, keď sa naskytla možnosť získať finančné prostriedky prostredníctvom nástroja “crowd-funding”, alebo financovanie davom. Vzhľadom na našu neochotu reagovať na grantové výzvy a prispôsobovať naše aktivity predstavám donorov, sme sa rozhodli využiť možnosti financovania priamo od verejnosti, pre ktorú v rámci našich dobrovoľných aktivít pracujeme. K spusteniu tohto mechanizmu však bolo potrebné založiť formalizovanú formu Zelenej hliadky, ktorou sa stalo práve občianske združenie Why Not?.

Občianske združenie Why Not? sa tak dnes stará o finančú podporu Zelenej hliadky, vyúčtovanie prostriedkov získaných prostredníctvom grantov a o transparentné informovanie o hospodárení združenia.

Prispieť na činnosť Zelenej hliadky môžete tu: https://zelenahliadka.darujme.sk/311/