Ako pomôcť

Občianske združenie Why Not? sa usiľuje získať finančnú a materiálnu pomoc v prospech dobrovoľníckej iniciatívy Zelená hliadka.

V prípade, že by ste mali záujem materiálne pomôcť (rukavice, plastové vrecia, lopaty, motyky, krompáče,…), tak nás kontaktujte na telefónnom čísle 0908459118, alebo e-maili: matus.cupka@whynot.sk

V prípade, že by ste mali záujem finančne pomôcť, tak využite prosím našu crowdfundingovú stránku: https://zelenahliadka.darujme.sk/311/