Ľudia

Výkonným riaditeľom občianskeho združenia je Mgr. Matúš Čupka

Cupka – Štrukturovaný životopis

Cupka

Zástupcom riaditeľa je Peter Kalafut

životopis

Kalafut

Čelnom valného zhromaždenia je Mgr. Matúš Ferenčík

životopis

Ferencik